Deutsch

Jednotný železniční kurz č. 3/2019

S účinností od 01.06.2019 vyhlašujeme pro oblast ČD Cargo jednotný železniční kurz č. 3/2019.

Stát Měnová
jednotka
Kurz pro přepočet
cizí měna → CZK
Kurz pro přepočet
CZK → cizí měna
Švýcarsko 1 CHF 23.63 CZK +
Dánsko 1 DKK 3.55 CZK +
EMU-EURO 1 EUR 26.51 CZK + 22.80 CZK
Maďarsko 100 HUF 8.11 CZK -
Polsko 1 PLN 6.15 CZK +
Švédsko 1 SEK 2.44 CZK -
Ukrajina 100 UAH 88.90 CZK +
ZPČ-SDR 1 XDR 32.77 CZK +

JŽK bude použit pro přepočet hodnoty všech plnění (včetně tarifních hodnot), které jsou primárně stanoveny v jiné měně (kalkulační měna, např. EUR), než ve které je cena všech těchto plnění se zákazníkem sjednána pro účely fakturace (fakturační měna, např. CZK), nestanoví-li ujednání se zákazníkem pro dané plnění jinak. Platnost JŽK je stanovena na dobu do vydání nového JŽK.

Při přepočtu měn, které nejsou uvedeny výše, se použije aktuální denní kurz ČNB, popř. při přepočtu měn, jejichž kurz ČNB ve svých kurzovních lístcích neuvádí, avšak mohou se vyskytovat jako tarifní měna v mezinárodních železničních přepravách, bude použit pro výše uvedené účely devizový kurz EUR, které vyhlašují ústřední banky příslušných států.

Uplynutím dne 31.05.2019 pozbývá platnosti JŽK č. 2/2019.

Jednotný železniční kurz a další informace naleznete na https://www.cdcargo.cz/kurzy (v sekci Aplikace / Jednotný železniční kurz).

Ing. Sylva Kubátová
ředitelka OPT Olomouc
ČD Cargo, a. s.


email: OPTzakaznik@cdcargo.cz