Deutsch

Přijímací kurz pro platby v EUR
č. 1/2017

 

S účinností od 11.9.2017 vyhlašujeme pro oblast ČD Cargo,a.s. Přijímací kurz pro platby v EUR č. 1/2017 (navazuje na Přijímací kurz č. 2/2012):

číslo platí od měna jednotka hodnota
1/2017 11.9.2017 EMU-EURO 1 EUR 22.80 CZK

Společnost ČD Cargo, a.s. u faktur vystavených ve fakturační měně CZK přijímá úhrady faktur také v měně EUR. Za účelem zúčtování přijaté platby použije společnost ČD Cargo, a.s. tzv. Přijímací kurz pro platby v EUR.

Platnost přijímacího kurzu pro platby v EUR je stanovena na období do vydání nového Přijímacího kurzu.

Bankovní spojení pro příjem úhrad v EUR:

Č. účtu: 0010041280 kód banky: 0300
IBAN: CZ26 0300 1712 8003 0910 0413 BIC: CEKOCZPP

Uplynutím dne 10. září 2017 pozbývá platnosti Přijímací kurz č. 2/2012.

Přijímací kurz a další informace naleznete také na http://kurzy.cdcargo.cz

Ing. Sylva Kubátová
ředitelka
Odúčtovna přepravních tržeb Olomouc
ČD Cargo, a. s.


email: OPTzakaznik@cdcargo.cz